Երկուսը մարտի վերբեռնում

Գարնան սկիզբը ազդարարվեց նոր փոր4ությամբ:Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով մեր դպրոցում էլ գարնանային արձակուրդը տեղափոխվեց մարտի երկուսից վեցը։Սակայն այդ ժամանակը մեր մոտ օգտագործվեց աշակերտների համար ուսուցման հեռահար գործիք։Սակայն անձամբ ինձ դա բավարար չէր։ Ես,իմ օգնականները և ավագ սերնդի սովորողներից որոշ անվախները սկսեցինք մեր ստուդիայի մաքրման,ախտահանման և օդափոխության աշխատանքները։Բարդությունը կայանում էր նրանում,որ ստուդիայում ոսկեգործական գործիքների և հարմարանքների մեծ մասը օգտագործվում են հենց ձեռագործ աշխատանքների ժամանակ։

Չմոռանանք որ գործողությունները զարգանում են գարնանը և էներգիայի ու էնտուզիազմի պակաս չունենք ։ ) Որոշեցինք սկսել կիսատ մնացած վերանորոգման և նոր պատրաստված փայտե կահույքի մշակման ու լաքապատման աշխատանքները։Մինչև առաջին ուսումնական օրը արվեստանոցը վերափոխվեց և դառնում է ավելի հարմարավետ ստուդիա։Թե էսթետիկապես և թե ֆունկցիոնալ առումով։

Մեր ստուդիայում աշխատանքները շարունակվում են միշտ՝քանզի ձգտումը դեպի կատարելություն ամեն ինչում հենց կյանքի երաշխիքն է:

The beginning of spring was heralded by a new belly 4. In order to fight Coronavirus, spring school was also moved to our school from March 2 to March 6. However, that time was not a long-term learning tool for students. Me, my assistants, and some of the older generation of students started cleaning, disinfecting, and ventilating our studio. The difficulty was that most of the jewelry tools and gadgets used in the studio were handmade. Keep in mind that activities are developing in the spring and we lack energy and enthusiasm. ) We decided to start remodeling and refurbishing the newly made wooden furniture. By the first school day, the studio had been transformed into a more comfortable studio. Both aesthetically and functionally. The work in our studio is always going on, because the pursuit of perfection in everything is the guarantee of life itself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s