Թագը Ոսկեզոծենք Մաս II (Վերբեռնում)

Կարճ տևեց բոլորիս ուրախությունը դասերի վերսկսման վերաբերյալ:Սակայն չկա չարիք առանց բարիք:Եվ շարունակվեց:
Հարդարվող պատի մի մասը արտաքին է:Այդ պատճառով որոշ չափով վտանգվեց:Հետևաբար պետք էր հրատապ կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները:Սկզբում փոշահեռացում,այնուհետև ջրամեկուսացման բոլոր շինարարական կանոններով իրագործվեց վերջում պոլիքսադով պատում և հեռացված խոտածածկը և հողը վերադարձրեցինք իրենց տեղը:Կարևոր էր,որ չմոռացանք ջրահեռացման մասին:Տարածքի պարագծով փորված առվակը ստեղծեց ապահով ջրահեռացման չանապարհ:Շտապողականությունը իզուր չէր…Շարունակելի…

It took us a while to rejoice in the lessons, but there is no evil without good, and it continued. Part of the trim wall was exterior, so it was somewhat endangered, so it was urgent to do the following: At first the dust removal, then all the waterproofing rules were applied to the end with a polyester wall and the removed grass and soil we did not return to their location. : The ravines dug along the perimeter of the area created a safe drainage path. The haste was not in vain…To be continued…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s