Ֆլեշմոբ #հակաթագավարակ օր I

Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է ինտերակտիվ հեռուստուսուցման գործընթաց:Բաղկացած է երեք փուլից:

1.Բոլոր դպրոցների սովորողների կատարած (ընթացքում գտնվող) արտ օբյեկտները համատարած բաժանվում են հասցեատերերին՝սովորողներին՝ իրենց ֆիզիկական գտնվելու վայրերով:Այդ գործողությունը իրագործվում է ֆլեշմոբի տեսքով “հոգևոր սննդի առաքում” անվանմամբ՝առաքման գործողության վերաբերյալ սովորողների ծնողների կողմից հավանության առկայության պարագայում:

2.Սովորողների մոտ առկա աշխատանքներով սկսում ենք արհեստագործական գործընթաց ուղիղ եթերով Zoom ծրագրով մի կողմից նորաստեղծ ինտերակտիվ ստուդիայից,ոսկեգործության ուսուցիչը՝մյուս կողմից բոլոր դպրոցների սովորողները էկրանի վրա մեկ պատուհան սկզբունքով:Բնականաբար ամեն դասարան ըստ իրենց,նախապես համաձայնեցված դասացուցակի:

3. Նախորդ երկու փուլերի արդյունքներով կառաջանա նաև սովորողների ընտանիքների և ծնողների հետ ուղիղ և հասցեավորված կապ:Դրա նպատակն է ապահովել խնողների մասնակցությունը  ևցանկության դեպքում զուգահեռ ուսուցումը:

The program is an interactive TV learning process. It consists of three stages. 1. All art objects made by schoolchildren (in progress) are widely distributed to the addressees, the students with their physical locations. This operation is carried out in the form of a flash mob called “delivery of spiritual food” in case of approval of the delivery operation by the parents of the students. 2. With the help of the students, we start the crafting process with a live broadcast from the newly created interactive studio Zoom on the one hand, the jewelry teacher on the other hand, the students of all schools on the screen on a single window. Naturally, each class according to their pre-agreed schedule. 3. According to the results of the previous two stages, there will be a direct contact with the students’ families, parents and parents.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s