Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ոսկեգործական լաբորատորիայում ներկայիս իրականացվող գործունեությունը մոտակա շաբաթվա կտրվածքով։

Ընտրությամբ գործունեության ծրագրեր: Ոսկեգործության լաբորատորիաներում անդադար մոդերնիզացման և կատարելագործմամ գործընթաց է իրականացվում դա վերաբերվում է ոչ միայն նորաբաց ձուլարանին-պիրոքիմիական լաբորատորային և դարբնոց-մեխանիկական լաբորատորիային այլ նաև սովորողների ներգրավվածությանը ուսումնական պրոցեսներին և գործող  ու նոր նախագծին։ Խոսքը գնում է հետևյալի մասին։   Բացի շուրջտարյա գործող “Ստեղծագործական շախմատ” նախագծից այժմ ավելացել է նաև “Կինդեռ հավաքածու” նախագիծը, որը վերաբերվում է բոլոր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցների սովորողներին։ Նաև ձուլարանի և դարբնոցի առաջացմամբ սկսում է ուսումնական գործընթաց ձուլմամ ուսուցման հետ կապված և ամեն մեկը վստահ է արդեն որ իր կողմից պատրաստված մոմե մոդելը հերթական իր օրը հենց իր կողմից կարող է ձուլվել դառնալով բռոնզյա կամ այլ մետաղից պատրաստված։ Դա կարևոր է։ Քանի-որ իմ սովորողները գիտակցեցին պրոցեսի շարունակելիությունը և ավարտուն լինելու իրականությունը։ Դա զուտ մանկավարժական իմաստով համարում եմ ձեռքբերում։ Այդ վստահության քվեն և անընդհատ նորանոր լաբորատոր փոփոխությունները առաջացրել են նոր սովորողների հոսք։ Ձուլարանից։ Կարելի է ասել բոլոր՝ թե տղա, թե աղջիկ, փոքրից մեծ սովորողները սկսեցին զգալ ինչ բան է ռեակտիվ ուժը։

Դարբնոցից։ Եվս երկու քանի նախագիծ կապված գեղարվեստական դարբնության հետ շատ լավ ընդունվեց։ Մեկը դա “Դամասկյան սվիններն” էին մյուսը՝ նոր “Հաջողության պայտ” նախագիծն է։ Մանրամասները կներկայացնեմ քիչ ուշ։ Տարբեր դասարանների սովորողների ներգրավվածության վերաբերյալ։ Զուտ փորձնական ճանապարհով ձեռք բերվեց հետևյալ փորձառությունը։ Բացարձակապես պետք չէ զատել կրտսեր և ավագ սերնդի սովորողների ծրագրերը։ Ասեմ ավելին ավելի ավագ սերնդի սովորողները հաճախ հաճույքով մասնակցում են կրտսերի հետ դասերին։ Միևնույն է տարբեր զարգացվածության վիճակում գտնվող սովորողները գտնում են իրենց առավել հարազատ զբաղմունքը և նախագիծը։ Ոսկեգործական լաբորատորիաների կողմից առաջարկվող ուսուցումը դա՝ “ընտրությամբ գործունեության մեջ ընտրության հնարավորությունն է” հետևյալ պնակից. 1. Ոսկեգործական գծանկար, գունանկար, գծագիր, քանդակ (տարբեր նյութերով), դիզայն 2. Ոսկեգործական մոդելային մոմից, մետաղից մոդելների պատրաստում, շարունակելի ընթացքով 3. Ոսկեգործական ձուլաքիմիական պրոցեսների ուսումնասիրում և գործնական կիրառում 4. Գեղարվեստական դարբնագործություն, փորձարարական ուսումնասիրում։ 5. Մեխանիկական լաբորատորիայում հաստոցների հետ առընչություն և աշխատանք։ Նպատակներ և հեռանկարներ. Կարևորում եմ, որ ոսկեգործության ընտրության առարկայով հետաքրքրված սովորողը ձեռք բերի 2 ուղղությամբ բազային գիտելիքներ և տեղեկատվություն։ Դա արվեստագիտություն-նյութագիտությունն է և տեխնոլոգիա՝ գիտահետազոտման մեխանիկան։ Դրա հետևանքով սովորողների մոտ առաջանում է մոտիվացված ցանկության ավելի խորը ուսումնասիրել քիմիա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա և երկրաչափության առարկաները։ Ինչպես նաև փորձել իրենց և հասկանալ կարող են հենց ոսկեգործություն և կամ մետաղագործություն որևէ ճյուղ ապագայում որպես մասնագիտություն և եկամուտի աղբյուր դիտարկել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: