Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սարգահատում-հղկում

Ձուլումը տեղի ունեցավ բավականին հաջող, առանց խոտանի և պակասի։Այժմ սովորողները հանգիստ ուսումնասիրում են իրենց կողմից կատարված աշխատանքները, առանց վնասելու վտանգի, քանի որ իրենք արդեն մետաղական են այլ ոչ մոմից։ Մշակման համար ստանում են իրենց օգնությամբ ձուլված և իրենց կողմից պատրաստված իրերը, օգտագործելով հետևյալ գործիքները՝ անվտանգ աշխատելու համար տարբեր փայտյա բռնիչներ, տարբեր կտրվածք ունեցող նադֆիլներ, ոսկեգործական սղոցներ(լոբզիկ), ոսկեգործական բոռ-մեքենա… : Այդ բոլորը անում են մեծ ոգևորությամբ և անհամբերությամբ։ Հասել ենք վերջնական փուլին։ Որոշ սովորողների հետ, իրենց կողմից մշակված իրերով արդեն իսկ հավաքում ենք վերջնական տեսքը տեսնելու համար իրեր, այս պարագայում ապարանջաններ և կախազարդեր: Կարևոր ազդեցություն ունի սովորողի համար և նաև ինչու ոչ ի՛մ, համարյա պարտաստի ճաշակով և գեղեցիկ ոսկեգործական իրի դիտումը, որը պատրաստվել է երկար, համառ, նպատակասլաց աշխատանքի արդյունքում:

Պատրաստի իրի առաջացումը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: