Իմ աշխատանքի վերաբերյալ րիցենզիաները

 3-րդ ուսումնական շրջանի ավարտը մոտ է: Ինձ համար և կրթահամալիրի ղեկավարության համար կարևոր է պարզաբանել կատարված աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկություններ: Դրա պատճառով իմ բոլոր սովորողներին՝ կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցներին դիմեցի մի խնդրանքով՝ նախապես շեշտելով, որ ինձ համար կարևոր է, որպիսի դա կատարվի մաքսիմալ անկեղծ և իրականությանը համապատասխան: Խոսքը գնում է իմ վերաբերյալ, որպես ուսուցիչ՝ Դավիթ Պետրոսյան կամ վարպետ Դավիթ, իմ կողմից դասավանդվող ընտրության առարկա «ոսկեգործության» վերաբերյալ, թ՛ե որպես հմտությունների և գիտելիքների կրթման, թ՛ե որպես մանկավարժական մեթոդների կիրառման կարծիք հայտնվի: Խնդրանքը ուղղված էր բոլորին, բնականաբար տարբեր պատճառներով արձագանքել է աշակերտների մոտ կեսը, շատերն էլ ուղիղ նամակներով կամ դասընկերոջ բլոգի միջոցով: Կրթահամլիրում ուսուցումը բլոգային է, այդ պատճառով սովորողները իրենց կարծիքը արտահայտել են տեղադրելով իրենց բլոգներում հոդվածներ և որոշ ֆոտոներ: Ցանկացողները կարող են ծանոթանալ դրանց, քանի որ ըստ դպրոցների խմբավորել եմ ինձ ուղարկված սովորողների բլոգների հղումները:

Հյուսիս

https://ohanyanerik.home.blog/2021/05/10/977/

https://sharbelantoni.home.blog/2021/05/10/%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%ad%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%80/

https://gevorgyanyana.wordpress.com/2021/05/10/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/

https://gevorgyanrobert2009.wordpress.com/2021/05/10/%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81/

https://termovsisyanaleqs.home.blog/2021/05/10/1774/

Հարավ

https://rob2020.home.blog/2021/05/11/%d5%ab%d5%b4-%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

https://harutyunbianjyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://adonisqeshishyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d6%84%d5%a8/

https://roberghazaryan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://mqyurqchiyan.home.blog/2021/05/11/%d5%ab%d5%b4-%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/

https://arnakvermishyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

Արևելք

https://evasmbatyab.wordpress.com/2021/05/10/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab/

https://alisahovhannisyaniblog.home.blog/2021/05/10/%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

https://marianahapetyaniblog.home.blog/2021/05/10/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://raffie2012.wordpress.com/2021/05/10/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%a5%d5%b4-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

https://anahittigranyan5.wordpress.com/2021/05/10/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/

Միջին

https://gorgrigoryan12mskham.home.blog/2021/05/15/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/

https://ohanyantigran.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/

https://karen2007.wordpress.com/2021/05/11/ոսկերչական-դպրոց/

https://qetrinepremyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9/

https://anitagrigoryan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b7/

https://artakabrahamyan.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://sonashahsuvaryan.wordpress.com/2021/05/11/%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/

Ավագ

https://gagikmartirosyanart.wordpress.com/2021/05/13/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a5%d5%b4-%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%84%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af-%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/?preview=true

https://markmikail.wordpress.com/2020/12/14/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2019-2020-%d5%ab%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d6%84%d5%a8/

https://hmkrtchyanblog.wordpress.com/2021/05/11/%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d5%a8/

https://zaxararsen52.wordpress.com/2021/05/11/%d5%b8%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s