Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ոսկեգործություն ընտրությամբ 9-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված ծրագիր

Ավագ դպորցի սովորողների, ինչպես նաև քոլեջի ուսանողների հետ ուսուցման պրոցեսը ավելի մասնագիտացված է կատարվում: Նաև նշեմ, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում 9-րդ դասարանի սովորողներին՝ ոսկեգործության ամբողջ պնակին ծանոթացնելով, փորձում ենք գտնել նրանց ավելի հոգեհարազատ բաժինը, որպեսզի նրանք կողմնորոշվեն իրենց ապագա մասնագիտության հարցում:

Խոսքը հետևյալի մասին է. այսպես թե այնպես հեղինակային դպրոցը աշխատում է հետևյալ սկզբունքներով՝ պրոցեսի շարունակելիության, անընդհատ նոր հետաքրքրությունների առաջացման և սովորողներին մոտիվացնելու: Դրա հետևանքով այս տարի էլ միջին դպրոցից, նախորդ ուսումնական տարվա ոսկեգործություն ընտրությամբ աշակերտներից արդեն 9-րդ դասարանում ներկա կլինեն: Բացի այդ, «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան նոր ընտրած սովորողներին թ՛ե տղաներին, թ՛ե աղջիկներին սպասվում է հետևյալ հետաքրքիր ոդիսությունը, որը կապված է նախամասնագիտական ընտրության և կրթության հետ: Ավելի խորացված ուսումնասիրելու ենք գծագրությունը և գծանկարը՝ դիզայնը: Դասեր են անկացվելու խորը նկարագրությամբ նյութերի կառուցվածքաբանության և իրերի առաջացման տեխնոլոգիաներին՝ ավանդական և ժամանակակից: Լաբորատոր փորձեր են կատարվելու՝ ձուլման և քիմիական մշակման գործընթացները իրականացնելիս, մնացած բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ծրագրում:

2021-2022 ուսումնական տարվա ծրագիր և ներառնվող նախագծեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: