Design a site like this with WordPress.com
Get started

 «Ոսկե պայտ» նախագիծ

 «Ոսկե պայտ» նախագիծը ամենամյա է և իրականացվելու է մեխանիկական արվեստանոց-գեղարվեստական դարբնոց լաբորատորիաներում: Նախագծին մասնակցելու են «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկա ընտրած  բոլոր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցների սովորողները:

Իրականացման տևողությունը` շուրջտարյա:

Նպատակը՝

 1. Պատկերացում և փորձառություն ձևավորել ավանդական դարբնագործական ձեռքի աշխատանքի վերաբերյալ:
 2. Սովորողներին ծանոթացնել մետաղ մշակող հաստոցներին և սովորեցնել դրանց հետ աշխատել: Խոսքը գնում է խառատային, ֆրեզերային, գայլիկոնային, զոդող հաստոցների մասին:
 3. 3.Այս լաբորատորիայի զարգացման հետևանքով ստեղծել հնարավորություն նոր գործիքներ և սարքեր ինքնուրույն պատրաստելու:

Խնդիրները՝

 1. Զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը և մետաղագիտության՝ մետաղների և համաձուլվածքների մշակման վերաբերյալ ստեղծել նախնական գիտելիքներ:
 2. Զարգացնել տեխնոլոգիական մշակումները տարբերելու գիտելիքներ: Խոսքը գնում է համաձուլվածքների մշակման մասին՝ կտրման և\կամ դեֆորմացիայի միջոցով իրի պատրաստման վերաբերյալ:
 3. Ծանոթացնել և սովորեցնել արդյունաբերական կամ կենցաղային իր ստանալու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական գործողությունների անհրաժեշտությունը:
 4. Ծանոթացնել և սովորեցնել մետաղագործական իր ստանալու համար անհրաժեշտ նախնական գծագրի և տեխնոլոգիական շղթայի կապը:
 5. Սովորեցնել պատրաստել ձեռագործ դարբնագործական պայտ:
 6. Սովորեցնել կոփել, հղկել և սրել կտրող գործիքը(սվին):
 7. Սովորեցնել Ուսումնական խառատային հաստոցի վրա հղկել կլոր կտրվածքով իրեր՝ տարբեր համաձուլվածքների պատրաստվածքներից:
 8. Սովորեցնել ֆրեզերային հաստոցի վրա մշակել բարդ կտրվածքով իրեր:
 9. Սովորեցնել աշխատել էլեկտրազոդման սարքով:

Գործունեություն

 Փուլ 1

Դարբնագործական

 1. Իրագործել վարպետ դասեր՝ պայտի պատրաստման տեխնոլոգիայի ցուցադրմամբ՝ սովորողների անմիջական մասնակցությամբ: Նկարահանել և հրապարակել բլոգներում:
 2. Հրավիրել  վաստակավոր սվինագործ մասնագետի՝ վարպես դաս իրականացնելու նպատակով՝ դամասկյան պողպատից սվին պատրաստելու համար: Տպավորությունների վերաբերյալ իրենց բլոգներում հրապարակել ավանդապատումներ:

Հաստոցագործական

 1. Խառատային հաստոցի վրա ցուցադրել կլոր կտրվածքով դետալի ստացման ձևերը: Սովորողների հետ իրագործել գծագրեր, ծանոթացնել ընտրված համաձուլվածքներին, որոնցից և հղկել պատրաստվածքը: Այդ բոլոր գործողությունները փուլերով նկարահանել և տեղադրել սովորողների բլոգների մեջ`համապատասխան մեկնաբանություններով:
 2. Ֆրեզերային հաստոցների վրա մշակել նախնական գծագրերին համապատասխան բարդ կտրվածքով կիսապատրաստվածքներ: Անհատական աշխատանքները նկարահանել և տեղադրել բլոգներում:

Փուլ 2

Դարբնագործական

 1. Սովորողների կողմից պատրաստված պայտերը ծիսական և գեղարվեստորեն ներկայացնել ագարակում, հրավիրել մասնագետ, որը ցուցադրական կպայտի ագարակում գտնվող ձիերին:
 2. Սովորողների կողմից պատրաստված «Դամասկյան» պողպատից սվինները ավարտուն վիճակում՝ ինկրուստացված թանկարժեք նյութերով ցուցադրության ներկայացնել Մոսկվայում տեղի ունեցող՝ «Դանակներ և սվիններ» ամենամյա ցուցահանդեսին, որպես կրթահամալիրի սովորողների կողմից պատրաստված իրեր:

Հաստոցագործական

 1. Խառատային, ֆրեզերային հաստոցների օգտագործմամբ և էլեկտրազոդող սարքի միջոցով կատարել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները , որոնք հնարավոր է կատարել ձուլագործական լաբորատորիայի առաջնամասում դրված հին բրուտագործական պտուտակները ձևափոխելու համար: Դրանք պետք է օգտագործվեն որպես քարերի հղկման սարքեր:

Փուլ 3

Նախորդ փուլերում նկարագրված գործողությունների խրոնոլոգիական, վավերագրական  կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանում: Նկարահանմանը կմասնակցեն և կաջակցեն կրթահամալիրի կոլեգաները և սովորողները,այնուհետև տարեվերջում կցուցադրվի կրթահամալիրի համապատասխան հարթակում և կառաջարկվի հանրային ԶԼՄ-ներին, որպես ուսումնական արտադրական նախագծի իրագործման օրինակ:

Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագետներ՝

 1. Ճարտարագետ-նախագծի կազմակերպիչ՝ Դավիթ Պետրոսյան
 2. Հաստոցագործ՝ Նորայր Խաչատրյան
 3. Դարբնագործ՝ Գեղամ Մուրադյան

Վարպետները ծանոթանում են լաբորատորիաին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s