Նոյեմբերի 1-5-ի հեռավար ուսուցման և «Սեբաստացու օրեր»-ի նախագծեր

Նշված օրերին ոսկեգործության դպրոցի ուսուցման ընթացքը կազմակերպվելու է ֆիզիկական միջավայրում: Ներկայացնում եմ հյուսիսային, հարավային, արևելյան, արևմտյան, միջին և ավագ դպրոցների «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան հաճախող սովորողների այցելության օրերը և ժամերը:

Մեծամասամբ դպրոցների կազմակերպիչների հետ համաձայնեցված է՝ վերընշված հանդիպման ժամերը:

Նաև այդ հանդիպումների ժամանակ, կազմակերպիչների օժանդակությամբ կստեղծվեն կոնկրետ դասարանների օնլայն խմբեր, հետագայում՝ անհրաժեշտության դեպքում ոսկեգործության դասընթացներ՝ թիմսով վարելու նպատակով:

Ֆիզիկական միջավայրում սովորողների կողմից կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները.

  • Արդեն իսկ իրագործվող անհատական նախագծերի շարունակում՝ էսքիզների, ծավալային էսքիզների, մոդելային մոմերի օգտագործմամբ:
  • Այն սովորողները, որոնք չէին հասցրել թևակոխել 3-րդ (մոդելային մոմով աշխատանք) փուլը, կանցնեն մոդելային մոմի վրա իրենց նախագծի իրականացմանը:
  • Վերընշված կետերի հիման վրա կառաջանա նախապայման հետագայում օնլայն դասավանդման անցնելու դեպքում աշխատանքներ իրականացնելու, քանի որ կա արդեն փորձ նախորդ COVID-ի շրջանից աշխատանքների առաքման՝ ըստ սովորողի հասցեի:
  • Կատարված բոլոր աշխատանքները պարբերաբար տեղադրվում են սովորողների բլոգներում՝ իրենց մեկնաբանություններով և լուսանկարներով: Նույնը կատարվելու է նոյեմբերի 1-5-ը  հանդիպումների ժամանակ:

«Սեբաստացու օրեր»-ին ոսկեգործության դպրոցը նախապատրաստվել է նախօրոք և ներկայացել է «Ոսկե պայտ» նախագծի տեսքով: (Նախագծի հղումը)

  Այդ նախագծից մի դրվագ կարող է իրականացվել ավանդական և ծիսական կարգով: Խոսքը գնում է ձեռագործ, դարբնագործ, «հաջողության պայտերի» կռման մասին: Դրանք իրագործվելու են սովորողների մասնակցությամբ, այնուհետև նույն շուքով կազմակերպվելու է Ագարակի ձիերի պայտման ծիսական արարողությունը՝ համապատասխան մասնագետի օգնությամբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s