Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

2021 ուսումնական տարվա առաջին ուսումնական շրջանը սկսեցինք՝ այցելելով բոլոր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցներ,  սովորողներին ծանոթացնելու, հետաքրքրելու և ոսկեգործական դպրոցի ուսուցման արդյունքները ցուցադրելու նպատակով: Նախորդ ուսումնական շրջանների ընթացքում, «Ոսկեգործություն» ընտրության սովորողների կողմից պատրաստված ոսկեգործական իրերը՝ կախազարդերը, թևնոցները, մատանիները, մանրաքանդակները ցուցադրելու հետևանքով առաջացավ  հետաքրքրություն և ցանկություն «Ոսկեգոծություն» առարկան ընտրելու: Դրա հետևանքով «Ոսկեգոծություն» ընտրության առարկան ընտրեց կրթահամալիրի շուրջ 102 սովորող:

Բոլոր սովորողների հետ ընդհանուր ծանոթությունից հետո սկսեցինք աշխատանքը նախատեսված փուլային ծրագրով: Բոլոր սովորողները անցան առաջին՝  գծանկարային էսքիզավորման, երկրորդ ՝ ծավալային էսքիզի ձևավորման և  երրորդ՝ մոդելային մոմով էսքիզի իրագործման փուլերը: Սովորողներից մի մասը թևակոխել են 4-րդ՝ մետաղագործական փուլը, իրենց մասին կանրադառնամ առանձին: Հատուկ ուզում եմ անրադառնալ նաև նրան, որ «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկա ընտրած սովորողների ընդհանուր քանակից մոտ 30%-ը կրկնել են իրենց ընտրությունը՝ փոխադրվելով միջին կամ ավագ դպրոց:  Ըստ նախապես կազմած ուսումնական պլանի, 4-րդ՝ մետաղագործական փուլի իրագործումը սկսվում է երկրորդ ուսումնական շրջանի սկզբից:  Քանի որ, ուսումնաճանաչողական ցիկլի տևողությունը մեկ ուսումնական տարի է և համապատասխանաբար ավարտվում է մայիսի հաշվետվությամբ՝ «Ոսկեգործություն» ընտրած սովորողների կողմից կատարված աշխատանքների ցուցադրությամբ, ցուցահանդեսով: Դա հենց ոսկեգործական դպրոցի ուսումնական ընթացքի հաշվետվության ձևն է: Ուսումնական ճանապարհի կեսը արդեն իսկ անցել ենք:

Այժմ անրադառնամ երկու նոր ուսումնական ուղություններին, որը սկսել եմ զարգացնել առաջին կրթական շրջանից՝ սեպտեմբերից սկսած։ Խոսքը գնում է ձուլագործական լաբորատորիայում, մասնավորապես՝ աշակերտների կողմից հենց իրենց իսկ պատրաստած իրերի ձուլման ուղիղ մասնակցության մասին:

1. Ձուլագործական

Դրա ուսուցումը և արդյունքները տեսանելի կլինեն երկրորդ ուսումնական շրջանի ավարտին:

2. Դարբնագործական և հաստոցագործական

Այս ուսումնական շրջանում, բոլոր սովորողներին սկսել եմ ծանոթացնել դարբնագործական գործիքնենրին և արդեն առկա, շահագործման համարյա պատրաստ՝ խառատային և գայլիկոնային հաստոցներին: Տրվում է բացատրություններ այդ բոլորի անհրաժեշտության և իրենց շահագործման հետ կապված, տեխնոլոգիաների և վերջնական ստացվող իրերի վերաբերյալ: Երկրորդ ուսումնական շրջանում գործիքակազմի վերջնական լրացման հետևանքով, 2022-2023 ուսումնական տարում,պատրաստ կլինենք առաջարկելու ընտրության նոր առարկա, որը արդեն իսկ կունենա սովորողների շրջանում հետևորդներ:

Վերը նշված բոլոր ուսումնական գործառույթները իրականացվում են բոլոր տարիքի «Ոսկեգործություն» ընտրությունն ընտրած սովորղների հետ: Սակայն որոշ առանձնահատկություններով տարբերվում է ավագ դպրոցի՝ 9-րդ դասարանի սովորողների հետ աշխատանքը, քանի որ կա առանձին նախագիծ, որը նախատեսում է 9-րդ դասարանցի սովորողներին նախամասնագիտական կողմոնորոշում ստեղծելու համար՝ մասնավորապես ոսկեգործության և մետաղագործության դաշտում: Նախագծին և իրականացվող աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s