Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Ոսկեգործական լաբորատորիայում շարունակում են իրագործվել սովորողների անհատական նախագծերը: Վերջին ցուցադրությունը դրական մանկավարժական ազդեցություն ունեցավ: Դրա հետևանքով առաջացավ միտք: Ստեղծել հենց իսկ արվեստանոցում մշտական ցուցադրական հարթակ՝ գալերեա:

Ձևավորվում է ուսումնական ավանդույթ:

Բոլորը նկատել են վաղուց արդեն առկա սվորողների վերին հագուստի և ուսապարկերի համար նախատեսված կախիչները անմիջապես պատի երկայնքով դասավորված: Այդ կախիչների անմիջապես վերևում տեղակայված է իրերի ցուցահարթակը: Սովորողները լաբորատորիա մտնելիս արդեն իսկ ձևավորված սովորության համաձայն վերին հագուստը և ուսապարկերը կախում են կախիչներից: Հենց այդ պահից սկսած իրենք ընդգրկվում են դասապրոցեսին, քանի որ նկատում են հենց իրենց և մյուս սեբաստացի սովորողների կողմից պատրաստված բովանդակալից և աչքի ընկնող ոսկեգործական իրերը: Բացի այն, որ առաջանում է հավելյալ մոտիվացիա նաև ձևավորվեց հետևյալ ավնադույթը: Բոլոր սովորողների մետաղական աշխատանքները , թեկուզ կիսապատրաստ, տեղադրվում են ցուցադրական հարթակի հատուկ պատվանդանների վրա: Ամեն դասի սկզբում ազատվելով խանգարող իրերից, անմիջապես վերցնում են իրենց աշխատանքը և մոտենում դազգահներին: Իսկ դասի ավարտին ընթացիկ աշխատանքը եզրափակում են վերադարձնելով ոսկեգործական իրը հարթակի վրա գտնվող պատվանդանի վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: