Մայիսյան հավաքի նախագծերից «Բաց դաս»-ի օրացույց: Երկրորդ շաբաթ:

Բաց դաս

Բոլոր դպրոցների տնօրեններին և համապատասխան դասարանների կազմակերպիչներին «Բաց դաս»-ի կազմակերպման, ծնողների ներկայության ապահովման և դասի բովանդակության վերաբերյալ հղվել են նամակներ: Դրա արդյունքում «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկայի հաստատված դասացուցակին համապատասխան ստեղծվել է սույն օրացույցը: Այն դպրոցները, որոնք դեռ օրացույցում ներկայացված չեն, կհամալրվեն ընթացքում:

  1. Հարավային դպրոց – մայիսի 10, ժամը՝ 9:30 – 10:30
  2. Արևելյան դպրոց – մայիսի 11, ժամը՝ 10:00 – 11:00
  3. Արևմտյան դպրոց – մայիսի 12, ժամը՝ 13:00 – 14:00
  4. Հյուսիսային դպրոց – մայիսի 13, ժամը՝ 13:00 – 14:00
  5. Միջին դպրոց
  6. Ավագ դպրոց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s