Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Մայիս ամսվա ընթացքում իրագործվեցին «Բաց դաս», «Համագործակցային աշխատանքների կազմակերպում և փորձի փոխանակում», «Ոսկեգործական դպրոցի առաջին քաղաքային ցուցահանդես-հաշվետվություն» նախագծերը:

«Բաց դաս» նախագծի շրջանակներում ոսկեգործական լաբորատորիաներ եկան Հյուսիսային, Հարավային, Արևելյան, Արևմտյան, միջին և ավագ դպրոցներից «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան ընտրած սովորողների ծնողները, ըստ իրենց դասաժամերի:

Ծնողները մասնակցեցին դասապրոցեսին, ծանոթացան լաբորատորիաների գործառույթների հետ և իրենք իսկ իրենց երեխաների աշխատանքները լուսաբանեցին համացանցում:

«Համագործակցային աշխատանքների կազմակերպում և փորձի փոխանակում» նախագծի ժամանակ հյուրընկալվեցին Զատիկ ԵԱԿ-ում օթևանող երեխաները: Զատիկի սաները ՄՍԿՀ-ի «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան ընտրած սովորողների հետ միասին մասնակցեցին ոսկեգործական իրերի մշակման և պատրաստման գործողություններին:

Ինչպես նաև մայիսի 18-ին ARTասահմանում ոսկեգործական լաբորատորիաները ներկայացրեցին 9-րդ դասարանցիների աշխատանքները ցուցադրության ժամանակ:

Եվ վերջապես «Ոսկեգործական դպրոցի առաջին քաղաքային ցուցահանդես-հաշվետվություն» նախագիծը վերափոխվեց և դարձավ «Հարսանիք թանագարանում» նախագիծ: Թանագարանում տեղի ունեցավ ոսկեգործական առաջին քաղաքային ցուցահանդես-հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվեցին «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան ընտրած սովորողների աշխատանքները: Ներկայացված անվանական իրերին կցված էր «անձնագիր», որտեղ հնարավոր ճշտությամբ նշված էին հեղինակները, անվանումը, դպրոցը, տարիքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: