Նախագիծ՝ «Գագարին տեխնոլոջի»

Նախագծի անվանում՝  «Գագարին տեխնոլոջի»

Տևողություն՝ Շուրջտարյա

Նպատակ՝ Գագարին նախագծի համատեքստում գյուղական դպրոցներում Բլեյանի հեղինակային դպրոցի տեխնոլոգիական, ուսումնա-արտադրական դասավանդման փորձառության և լաբորատորիաների կազմակերպման փորձի ներդրում, դասավանդող ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում տեղերում:

Խնդիրներ՝

  • Պիլոտային նախագծի իրագործում Դդմաշենի դպրոցի տեխնոլոգիա առարկայի դասարաններում
  • Տեղաբնակ, համապատասխան մասնագիտացում ունեցող վարպետ-ուսուցչական կազմի վերապատրաստում
  • Դդմաշենի դպրոցի տեխնոլոգիա առարկայի արհեստանոց-արվեստանոցներում հաջողված պիլոտային նախագծի լուսաբանում և տարածում Գագարին նախագծի մյուս գյուղական դպրոցներում
  • Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի «Բլեյանի հեղինակային» դպրոցի փորձառության ցանցային տարածում

Ընթացք՝

  • Նախագծային խմբի ուղևորություն գիշերակացով(խմբի անդամների, քանակի և ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ավելի ուշ)
  • Նախագծային խմբի կողմից ուսումնասիրություն, պլանավորում, նախագծի ձևակերպված տարբերակի ներկայացում
  • Նախագծի իրականացման ժամանակացույցի ներկայացում
  • Նախագծի իրականացում
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s