Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նախագիծ՝ «Մետամորֆոզ-Վերափոխում»

Նախագծի անվանում՝  «Մետամորֆոզ-Վերափոխում»

Տևողություն՝ Շուրջտարյա

Վայր՝ Ոսկեգործական լաբորատորիա

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային, Արևելյան, Արևմտյան, Հարավային կրտսեր, Միջին և Ավագ դպրոցների, քոլեջի «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկայի սովորողներ

Նպատակ՝ Հայաստանի վարպետ մրցանակի դափնեկիր «Մետամորֆոզ-Վերափոխում» ոսկեգործական կոմպոզիցիայի՝ մատանու, բովանդակային շարունակություն, հավաքածուի ստեղծում:

Խնդիրներ՝

  • Հետազոտական, ուսումնասիրական աշխատանքներ հայկական ծիսական զարդանախշերին վերաբերվող
  • Տարբեր ոսկեգործական, նաև 3D տեխնոլոգիաների համադրություն ձեռքի աշխատանքի հետ
  • Ստեղծվելիք հավաքուծուի ներկրթահամալիրային և արտագնա ցուցադրության, ցուցահանդեսի կազմակերպում
  • Դրամայնացման փորձառության ձևավորում

Ընթացք՝

Սովորողների կողմից կստեղծվեն համապատասխան դիզայնով և բովանդակությամբ ոսկեգործական իրեր իրենց ուսումնական մոդուլների ուսումնասիրության և փորձի ձեռքբերման հետևանքով:

Արդյունք՝

Արդյունքում սովորողների և ուսանողների կողմից պատրաստված հայկական բնութագիր ունեցող կոմպոզիցիաները կդառնան կիրառական արվեստի տարածման և դրա արդյունքների հնարավոր դրամայնացման օրինակ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: