Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նոյեմբերի 1-5-ի հեռավար ուսուցման և «Սեբաստացու օրեր»-ի նախագծեր

Նշված օրերին ոսկեգործության դպրոցի ուսուցման ընթացքը կազմակերպվելու է ֆիզիկական միջավայրում: Ներկայացնում եմ հյուսիսային, հարավային, արևելյան, արևմտյան, միջին և ավագ դպրոցների «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան հաճախող սովորողների այցելության օրերը և ժամերը:

Մեծամասամբ դպրոցների կազմակերպիչների հետ համաձայնեցված է՝ վերընշված հանդիպման ժամերը:

Նաև այդ հանդիպումների ժամանակ, կազմակերպիչների օժանդակությամբ կստեղծվեն կոնկրետ դասարանների օնլայն խմբեր, հետագայում՝ անհրաժեշտության դեպքում ոսկեգործության դասընթացներ՝ թիմսով վարելու նպատակով:

Ֆիզիկական միջավայրում սովորողների կողմից կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները.

 • Արդեն իսկ իրագործվող անհատական նախագծերի շարունակում՝ էսքիզների, ծավալային էսքիզների, մոդելային մոմերի օգտագործմամբ:
 • Այն սովորողները, որոնք չէին հասցրել թևակոխել 3-րդ (մոդելային մոմով աշխատանք) փուլը, կանցնեն մոդելային մոմի վրա իրենց նախագծի իրականացմանը:
 • Վերընշված կետերի հիման վրա կառաջանա նախապայման հետագայում օնլայն դասավանդման անցնելու դեպքում աշխատանքներ իրականացնելու, քանի որ կա արդեն փորձ նախորդ COVID-ի շրջանից աշխատանքների առաքման՝ ըստ սովորողի հասցեի:
 • Կատարված բոլոր աշխատանքները պարբերաբար տեղադրվում են սովորողների բլոգներում՝ իրենց մեկնաբանություններով և լուսանկարներով: Նույնը կատարվելու է նոյեմբերի 1-5-ը  հանդիպումների ժամանակ:

«Սեբաստացու օրեր»-ին ոսկեգործության դպրոցը նախապատրաստվել է նախօրոք և ներկայացել է «Ոսկե պայտ» նախագծի տեսքով: (Նախագծի հղումը)

  Այդ նախագծից մի դրվագ կարող է իրականացվել ավանդական և ծիսական կարգով: Խոսքը գնում է ձեռագործ, դարբնագործ, «հաջողության պայտերի» կռման մասին: Դրանք իրագործվելու են սովորողների մասնակցությամբ, այնուհետև նույն շուքով կազմակերպվելու է Ագարակի ձիերի պայտման ծիսական արարողությունը՝ համապատասխան մասնագետի օգնությամբ:

 «Ոսկե պայտ» նախագիծ

 «Ոսկե պայտ» նախագիծը ամենամյա է և իրականացվելու է մեխանիկական արվեստանոց-գեղարվեստական դարբնոց լաբորատորիաներում: Նախագծին մասնակցելու են «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկա ընտրած  բոլոր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցների սովորողները:

Իրականացման տևողությունը` շուրջտարյա:

Նպատակը՝

 1. Պատկերացում և փորձառություն ձևավորել ավանդական դարբնագործական ձեռքի աշխատանքի վերաբերյալ:
 2. Սովորողներին ծանոթացնել մետաղ մշակող հաստոցներին և սովորեցնել դրանց հետ աշխատել: Խոսքը գնում է խառատային, ֆրեզերային, գայլիկոնային, զոդող հաստոցների մասին:
 3. 3.Այս լաբորատորիայի զարգացման հետևանքով ստեղծել հնարավորություն նոր գործիքներ և սարքեր ինքնուրույն պատրաստելու:

Խնդիրները՝

 1. Զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը և մետաղագիտության՝ մետաղների և համաձուլվածքների մշակման վերաբերյալ ստեղծել նախնական գիտելիքներ:
 2. Զարգացնել տեխնոլոգիական մշակումները տարբերելու գիտելիքներ: Խոսքը գնում է համաձուլվածքների մշակման մասին՝ կտրման և\կամ դեֆորմացիայի միջոցով իրի պատրաստման վերաբերյալ:
 3. Ծանոթացնել և սովորեցնել արդյունաբերական կամ կենցաղային իր ստանալու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական գործողությունների անհրաժեշտությունը:
 4. Ծանոթացնել և սովորեցնել մետաղագործական իր ստանալու համար անհրաժեշտ նախնական գծագրի և տեխնոլոգիական շղթայի կապը:
 5. Սովորեցնել պատրաստել ձեռագործ դարբնագործական պայտ:
 6. Սովորեցնել կոփել, հղկել և սրել կտրող գործիքը(սվին):
 7. Սովորեցնել Ուսումնական խառատային հաստոցի վրա հղկել կլոր կտրվածքով իրեր՝ տարբեր համաձուլվածքների պատրաստվածքներից:
 8. Սովորեցնել ֆրեզերային հաստոցի վրա մշակել բարդ կտրվածքով իրեր:
 9. Սովորեցնել աշխատել էլեկտրազոդման սարքով:

Գործունեություն

 Փուլ 1

Դարբնագործական

 1. Իրագործել վարպետ դասեր՝ պայտի պատրաստման տեխնոլոգիայի ցուցադրմամբ՝ սովորողների անմիջական մասնակցությամբ: Նկարահանել և հրապարակել բլոգներում:
 2. Հրավիրել  վաստակավոր սվինագործ մասնագետի՝ վարպես դաս իրականացնելու նպատակով՝ դամասկյան պողպատից սվին պատրաստելու համար: Տպավորությունների վերաբերյալ իրենց բլոգներում հրապարակել ավանդապատումներ:

Հաստոցագործական

 1. Խառատային հաստոցի վրա ցուցադրել կլոր կտրվածքով դետալի ստացման ձևերը: Սովորողների հետ իրագործել գծագրեր, ծանոթացնել ընտրված համաձուլվածքներին, որոնցից և հղկել պատրաստվածքը: Այդ բոլոր գործողությունները փուլերով նկարահանել և տեղադրել սովորողների բլոգների մեջ`համապատասխան մեկնաբանություններով:
 2. Ֆրեզերային հաստոցների վրա մշակել նախնական գծագրերին համապատասխան բարդ կտրվածքով կիսապատրաստվածքներ: Անհատական աշխատանքները նկարահանել և տեղադրել բլոգներում:

Փուլ 2

Դարբնագործական

 1. Սովորողների կողմից պատրաստված պայտերը ծիսական և գեղարվեստորեն ներկայացնել ագարակում, հրավիրել մասնագետ, որը ցուցադրական կպայտի ագարակում գտնվող ձիերին:
 2. Սովորողների կողմից պատրաստված «Դամասկյան» պողպատից սվինները ավարտուն վիճակում՝ ինկրուստացված թանկարժեք նյութերով ցուցադրության ներկայացնել Մոսկվայում տեղի ունեցող՝ «Դանակներ և սվիններ» ամենամյա ցուցահանդեսին, որպես կրթահամալիրի սովորողների կողմից պատրաստված իրեր:

Հաստոցագործական

 1. Խառատային, ֆրեզերային հաստոցների օգտագործմամբ և էլեկտրազոդող սարքի միջոցով կատարել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները , որոնք հնարավոր է կատարել ձուլագործական լաբորատորիայի առաջնամասում դրված հին բրուտագործական պտուտակները ձևափոխելու համար: Դրանք պետք է օգտագործվեն որպես քարերի հղկման սարքեր:

Փուլ 3

Նախորդ փուլերում նկարագրված գործողությունների խրոնոլոգիական, վավերագրական  կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանում: Նկարահանմանը կմասնակցեն և կաջակցեն կրթահամալիրի կոլեգաները և սովորողները,այնուհետև տարեվերջում կցուցադրվի կրթահամալիրի համապատասխան հարթակում և կառաջարկվի հանրային ԶԼՄ-ներին, որպես ուսումնական արտադրական նախագծի իրագործման օրինակ:

Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագետներ՝

 1. Ճարտարագետ-նախագծի կազմակերպիչ՝ Դավիթ Պետրոսյան
 2. Հաստոցագործ՝ Նորայր Խաչատրյան
 3. Դարբնագործ՝ Գեղամ Մուրադյան

Վարպետները ծանոթանում են լաբորատորիաին:

Ոսկեգործություն ընտրությամբ 9-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված ծրագիր

Ավագ դպորցի սովորողների, ինչպես նաև քոլեջի ուսանողների հետ ուսուցման պրոցեսը ավելի մասնագիտացված է կատարվում: Նաև նշեմ, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում 9-րդ դասարանի սովորողներին՝ ոսկեգործության ամբողջ պնակին ծանոթացնելով, փորձում ենք գտնել նրանց ավելի հոգեհարազատ բաժինը, որպեսզի նրանք կողմնորոշվեն իրենց ապագա մասնագիտության հարցում:

Խոսքը հետևյալի մասին է. այսպես թե այնպես հեղինակային դպրոցը աշխատում է հետևյալ սկզբունքներով՝ պրոցեսի շարունակելիության, անընդհատ նոր հետաքրքրությունների առաջացման և սովորողներին մոտիվացնելու: Դրա հետևանքով այս տարի էլ միջին դպրոցից, նախորդ ուսումնական տարվա ոսկեգործություն ընտրությամբ աշակերտներից արդեն 9-րդ դասարանում ներկա կլինեն: Բացի այդ, «Ոսկեգործություն» ընտրության առարկան նոր ընտրած սովորողներին թ՛ե տղաներին, թ՛ե աղջիկներին սպասվում է հետևյալ հետաքրքիր ոդիսությունը, որը կապված է նախամասնագիտական ընտրության և կրթության հետ: Ավելի խորացված ուսումնասիրելու ենք գծագրությունը և գծանկարը՝ դիզայնը: Դասեր են անկացվելու խորը նկարագրությամբ նյութերի կառուցվածքաբանության և իրերի առաջացման տեխնոլոգիաներին՝ ավանդական և ժամանակակից: Լաբորատոր փորձեր են կատարվելու՝ ձուլման և քիմիական մշակման գործընթացները իրականացնելիս, մնացած բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ծրագրում:

2021-2022 ուսումնական տարվա ծրագիր և ներառնվող նախագծեր

2021-2022 ուսումնական տարվա ծրագիր և ներառնվող նախագծեր

  Ոսկեգործական լաբորատորիաները երեքն են: Կներկայացնեմ լաբորատորիրաների զարգացման ծրագիրը: Երեք լաբորատորիաներում կատարվող աշխատանքները փոխադարձ շախկապված են և հաճախ դասընթացների ժամանակ չենք սահմանափակվում մեկ լաբորատորիայում կատարվող գործողություններով, այլ դասապրոցեսը իրականացնում ենք ըստ անհրաժեշտության՝ տեղափոխվելով լաբորատորիայից լաբորատորիա՝ օգտվելով մոտիկ լինելուց: Ներկայացնում եմ լաբորատորիաների առանձին զարգացման ծրագրի համար նախատեսված նախագծեր.

 1. Ձուլագործական-պիրոքիմիական լաբորատորիա

 Նախորդ ուսումնական շրջանից սկսված երկու նախագիծ 2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում հասցվելու է ավատին:

ա) «Պիրոքիմիական ոսկեգործություն»

 Այս նախագծի իրականացման համար աշխատանքների կեսը իրականացված է: Խոսքը գնում է խոշոր օդափոխիչ պահարանի պատրաստման ավարտի մասին՝ առկա է պահարանի մետաղական կառուցվածքը և նախատեսված օդափոխիչ համակարգը: Նպատակն է՝ բոլոր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցների «Ոսկեգործություն» ընտրությամբ հաճախող սովորողների մոտ առաջացնել ակնառու հետաքրքրություն նյութագոյացման, քիմիական պրոցեսների նկատմամաբ՝ դարձնելով դասապրոցեսը ավելի հետաքրքրաշարժ և գիտաունակ: Դրա հետևանքով՝ մանկավարժական հմտությունների կիրառմամբ, կրտսերից մինչև ավագ սերնդի սովորողների մոտ կառաջանա հավելյալ մոտիվացիա հետազոտական գործունեության նկատմամբ՝ հենց բուն հանրակրթական քիմիա և ֆիզիկա առարկաների ուսումնասիրության բնագավառում, չհաշված, որ այդ լաբորատոր փորձերը կազմում են ոսկեգործության մեջ կարևոր հանգույց: Բնականաբար բոլոր սարքերը, սարգավորումները, օգտագործվելիք քիմիական նյութերը համապատասխանելու են անվտանգության տեխնիկայի և էկոլոգիայի համապատասխան ստանդարտներին:

բ) Նույն լաբորատորիայում գտնվող ակնագործական մշակման համար նախատեսված, ձևափոխման ենթակա՝ բրուտագործական պտուտակները  ծառայելու են «Կաբոշոն» ակնագործական նախագծի համար: «Կաբոշոն» ակնագործական նախագիծը իրենից ներկայացնում է հետևյալը՝ սարքերի համապատասխան ձևափոխությունը իրականացնելուց, անհրաժեշտ պակաս գործիք սարքերը լրացնելուց հետո կրտսերից ավագ սերնդի «Ոսկեգործություն» ընտրությամբ հաճախող սովորողներին հնարավորություն ստեղծել  կիսաթանկարժեք քարերի հղկում կատարել հենց լաբորատորիայում՝ ստանալով տարբեր չափերի և ձևերի թանկարժեք, կիսաթանկարժեք միներալներից հղկված ոսկեգործական քարեր: Նպատակն է՝ սովորողների մոտ ստեղծել նախնական գիտելիքներ միներալների ֆիզիկական տեսքի և հատկությունների վերաբերյալ: Նաև կարևորում եմ ծանոթացնել Հայաստանի ընդերքում առկա թանկարժեք և կիսաթանկարժեք միներալներին: Դա հնարավորություն կտա ավարտի հասցնել նախորդ և ընթացիկ փոխհամակցված նախագծերը՝ խոսքը գնում է «Ստեղծագործական շախմատ» նախագծի վերավբերյալ, որի շախմատադաշտը բաղկացած է լինելու բազմատեսակ մինելարներից, հղկված սալիկներից:

2. Գեղարվեստական դարբնոց-մեխանիակկան լաբորատորիա

 Դարբնոցային հատվածը լինելով կահավորված, օգտագործվելու է «Պայտ» և «Հայոց սվին» նախագծերի իրականացման  համար:

ա) «Պայտ» նախագիծ

  Կրտսերից ավագ սերնդի «Ոսկեգործություն» ընտրությամբ սովորողներին ցուցադրվելու է և ուսուցչի օգնությամբ իրականացվելու են տարբեր չափերի սմբակավոր կենդանիների համար նախատեսված պայտեր: Նպատակն է՝ բազմաթիվ պայտերի պատրաստման հետևանքով իրենց միջից ընտրել լավագույները և պայտերը ամրացնել կրթահամլիրում գտնվող սմբակավոր կենդանիների սմբակներին: Այդ բոլորը համեմված ծիսական կարգով և գեղեցիկ արարողությամբ՝ համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ: Սովորողները այս միջոցով կծանոթանան պողպատի տարբեր համաձուլվածքների փոփոխություններին և դեֆորմացիաներին՝ ջերմային և ֆիզիկական ազդեցության տակ, որի հետևանքով հասկանալի կդառնա տարբեր ազդեցություններից կիրառական իրի առաջացման ճանապարհները: Նաև հայրենագիտական առումով կարևոր, քանի որ ակնագործությունը մեր կարևոր պատմական էջերից է:

բ) «Հայոց սվին» նախագիծ

  Դարբնագործության կարևոր ճյուղերից է զինագործությունը :Պատրաստվելու են ոչ մեծ չափերի, անվտանգության չափանիշները հաշվի առած սվիններ՝ դամասկյան պողպատից: Նպատակն է՝ կրտսերից ավագ սերնդի սովորողների մոտ հմտությունների առաջացումը գործիքաշինության բնագավառում:

Մեխանիկական լաբորատորիայի զարգացումների և նպատակների վերաբերյալ

 Հայտնի է, որ լաբորատորիա տեղափոխվեց անսարք վիճակում գտնվող խառատային հաստոցը: Այժմ այն գտնվում է 95%-ով սարքին վիճակում: Հաջորդ քայլը մեխանիկական լաբորատորիայի համալրումն է ֆրեզերային և գայլիկոնային ուսումնական հաստոցներով: Նպատակն է՝ նման ուսումնական հաստոցների առկայության դեպքում հեշտանում և արագանում է ոսկեգործական մյուս լաբորատորիաների զարգացման համար անհրաժեշտ գործիքասարքավորումների առաջացման պրոցեսը: Տարբեր սարքերի ֆիզիկական առկայությունը կրտսերից ավագ «Ոսկեգործություն» ընտրությամբ սերնդի սովորողների մոտ առաջացնում է աշխույժ հետաքրքրություն: Բացի այդ հնարավորություն է ընձեռնվում անձամբ, սովորողների ներկայությամբ և իրենց կողմից կատարել հաստոցների վրա աշխատանքներ: Դա  առաջացնում է նախնական ճարտարագիտական գիտելիքներ և մեծացնում է նյութի մեխանիկայի և ֆիզիկայի վերաբերյալ սովորողների մոտիվացիան որպես փորձարար: Իրադարձությունների բարենպաստ զարգացման դեպքում, ուսումնական տարվա ավարտին փորձելու ենք բոլոր մեխանիակկան հաստոցները վերազինել, ըստ հնարավորության համալրել թվային կառավարող սարքով, որը արդեն իսկ դասվում է ինովացիոն հաստոցների դասին:

3. Ոսկեգործական լաբորատորիա

Ունենք ձևավորված փորձ և շարունակական նախագծեր: Դրանք են՝ «Ստեղծագործական շախմատ» և «Կինդեռ» հավաքածու: Նախագծերը վերաբերվում են բոլոր կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների սովորողներին, ինչպես նաև նոր ներգրավված  քոլեջի ուսանողներին:

   Նախագծային աշխատանքները իրականացվում են հետևյալ փուլերով՝

1.Էսքիզավորում

  Երևակայության մեջ առաջացած վիզուալ օբյեկտների՝շախմատաքարի կամ ոսկեգործական իրի պատկերում թղթի վրա:

2.Մոդելի պատրաստում

  Պատկերված էսքիզի պատրաստում պլաստիրինով, այնուհտև՝ մոդելային մոմով:

3. Ձուլում

  Մոդելային մոմից պատրաստված իրերի ձուլումներ:

4. Սարգահատում-հղկում

  Ձուլված իրերի մշակում, սարգահատում՝ օգտագործելով հետևյալ գործիքները՝  անվտանգ աշխատելու համար տարբեր փայտյա բռնիչներ, տարբեր  կտրվածք ունեցող նադֆիլներ, ոսկեգործական սղոցներ(լոբզիկ), ոսկեգործական բոռ-մեքենա…

5. Էմալապատում

  Ոսկեգործական էմալների օգտագործում՝ իրերին վերջնական տեսք տալու համար

 Ավագ դպորցի սովորողների, ինչպես նաև քոլեջի ուսանողների հետ ուսուցման պրոցեսը ավելի մասնագիտացված է կատարվում: Նաև նշեմ, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում 9-րդ դասարանի սովորողներին՝ ոսկեգործության ամբողջ պնակին ծանոթացնելով, փորձում ենք գտնել նրանց ավելի հոգեհարազատ բաժինը, որպեսզի նրանք կողմնորոշվեն իրենց ապագա մասնագիտության հարցում:

Ընտանեկան Դպրոց

Այսօր ուզում ենք ներկայացնել հեռավար ուսուցման ընթացքում իրականացված <<Ընտանեկան Դպրոց>> նախագծի հետ կապված աշխատանքները:Որոշ ժամանակ անց դիտորդին կներկայացնենք արդեն իսկ ավարտուն արտ-օբյեկտները,որոնց իրականացման ժամանակ թե հեռավար դասընթացի ընթացքում թե ուսուցչի կողմից ընթացիկ դասընթացից դուրս խորհրդատվության արդյունքում մասնակից են լինում թե ծնողները թե նույնիսկ ընտանիքի մյուս անդամները՝գերդասատանի ներկայացուցիչ,կրտսեր – քույր,եղբայր,ավագ – պապիկ: