Աշխատաժամանակ մարտի 28 – ապրիլի 1

Դասաժամերից ազատ աշխատաժամանակը ծախսվում է՝

  1. Լաբորատորիաների մերձակա կանաչապատ տարածքի խնամքի և բարեկարգման համար
  2. Բազմապիսի և բազմաքանակ գործիքասարքավորումների ընթացիկ սպասարկման, մաքրման և պատրաստման համար
  3. Լաբորատորիաների ներսում մաքրման և ախտահանման գործողությունների համար
  4. Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական գործողությունների համար
Create your website with WordPress.com
Get started