Կրթահամալիրի կրթական ոգուն համահունչ

2019 ավարտին երկու կիսամյակի ընթացքում կատարած մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքում առաջացավ  կրթահամալիրում սովորող երեխաների կողմից հետաքրքրություն ոսկեգործական դպրոցի նկատմամաբ հետաքրքրություն:Ծնողներից շատերը տեսնելով իրենց զավակների տղաների և աղջիկների առաջընթացը ստեղծագործական դաշտում սկսեցին այցելել ոսկեգործական ստուդիա թե դասերի ընթացքում  թե առտաժամյա:

Աստիճանաբար տեղի է ունենում կրթաամալիրի կրթական ոգուն համապատասխան գործընթաց,որի նպատակն է ինտեգրել սովորողների ընտանիքներին կևթահամալիրում տեղի ունեցող դասընթացներին և միջոցառումներին:

Հատկանշական է,որ առավել ակտիվ են այն սովորողների ծնողները,որոնք ներգախթել են արտերկրից:Ուրախությամբ կարող եմ նշել,որ մասնավորապես մեր դասարանում կրտսերից մինչև ավագ դպրոց ներկա են Լիբանանից,Սիրիայից,Ֆրանսիայից,Իրանից,Ջավախքից ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներից սովորողներ:Նրանց մեր հասարակությանը,մասնավորապես կրթահամալիրին ինտեգրման ընթացքը հաջողվում է հենց իսկ արվեստի միջոցով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s