2020 Դեպի Փետրվար

Այսօր հերթական դասն էր հյուսիսային կրտսեր դպրողի ընտրության առարկայի նորեկ սովորողների հետ:Հետևողական աշխատանքի արդյունքում ուսումնական շրջանի սկզբից ոսկեգործության ընտրությունը կատարած սովորողների հետ աշխատանքը բերում է ոչ միայն մասնավոր արդյունքների։Մասնավոր նկատի ունեմ ոչ միայն հին սովորողների կողմից իրագործված աշխատանքները և արտ-օբյեկտները այլ նաև թիմային աշխատանքի արդյունքում ձևավորված հոգեբանական վիճակը,երբ հին սովորողները իրենց նախագծի շուրջ ոգեշնչված պատմում են և տարածում իրենց շուրջը թե դասարանցիների թե հասակաակիցների իրենց կողմից իրագործված աշխատանքների վերաբերյալ։Դա բերում է տրամաբանական արդյունքի։Սովորողներից շատերը ուզում են իրենց իրագործել նոր ընտրության առարկայի միջոցով։Այս նկարագրությունների արդյունքը կարող եք տեսնել լուսանկարներում ինչպիսի ոգևորում և ոգեշնչում։Այդ բոլորը ինձ,որպես ուսուցիչ նոր իմպուլս են հաղորդում ավելի պատասխանատու և հնարամաիտ մոտեցումներ ձևավորելու համար։

Մանկավարժական հայացքով դիտարկելուց ուսումնական ընթացքը կարելի է նշել հետևյալ ավելի փորձառու և տեսական գիտելիքներով հագեցած հասակակիցների կենտրոնացած իրենց մտքերի վրա իրականացնում են նախագծին վերաբերվող աշխատանքները և օրինակ են ծառայում կազմակերպված նպատակային արդյունք ստանալու մոդելի,որը նորեկ սովորողների մոտ առաջացնում է պատկերացումների կանոնակարգում դարձնում է նպատակը տեսնելի, հասնելու միջոցները և գործիքները հասկանալի, որի արդյունքում ձևավորվում են մոտիվացված վերաբերմունք և վստահություն ուսուցչի կողմից առաջարկվող ճանապարհային քարտեզի հանդեպ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s