Design a site like this with WordPress.com
Get started

2020 Փետրվար

Միջին դպրոց

Ոսկեգործության ուսումնական ընթացքում առաջացավ հետաքրքիր տենդենց։Շատ <<Այլընտրանքային ունակություններ>> ունեցող սովորողներ սկսեցին հետաքրքրվել ոսկեգործություն ընտրության առարկայով։Նրանց ներկայությունը դասարանում ստեղծում է յուրահատուկ ինտեգրող մթնոլորտ։Հատկանշական է,որ տարբեր փուլերում գտնվող սովորողները փոխադարձ հետաքրքությամբ են տոգորված ինչպես նաև առողջ մրցակցության ոգով։

<<Այլընտրանքային ունակություններ>> ունեցող սովորողների ծնողների կողմից առաջացած հետաքրքրությունը պատահական չէ։Ոսկեգործությունը,որպես արհեստ,արվեստ ունի այն գունապնակը,որը ապահովում է նման սովորողների ավելի արագ ինտեգրումը իրենց հասակակիցների և ընդանրապես հասարակության հետ։

Մոտ ապագայում նախատեսում եմ հանդես գալ նոր ծրագրով և արտաժամյա դասընթացներ իրականացնել հատկապես <<Այլընտրանքային ունակություններ>> ունեցող սովորողների հետ։Արդեն իսկ հավաքվում է հաճախողների խումբ։

Ավագ Դպրոց

Զոդման ուսուցման գործընթացը կիրառական է նույնպես ավագ դպրոցում և այսօր համապատասխան տեխնոլոգիական Level-ում գտնվող  սովորողները կատարեցին իրենց առաջին փորձերը  զոդման հետ կապված։ Ստացան թե տեսկան թե պրակտիկ տեղեկություններ զոդման ընթացքում կիրառվող զոդանյութերի,գործիքների հարմարանքների և սարքերի վերաբերյալ։

Ավագ դպրոցի Մյուս սովորողները շարունակում են իրենց ընթացիկ աշխատանքները։Սակայն այսոր սկսեցինք կիրառել մի նոր մանկավարժական կրթական մեխանիզմ։Ինչի մասին է խոսքը? Բոլոր սովորողներից ստանում ենք և տեսագրում կարճ մեկնաբանություններ իրենց կողմից կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ,ինչի հետևանքով սովորողի մոտ մասնավոր պատասխանատվություն է առաջանաում թե ներկայում իրագործվող աշխատանքների իրագործման վերաբերյալ թե ապագայում հետևողական ինելու վերաբերյալ իրենց կողմից տրված նկարագրություններին։Իհարկե համապատասխան վերապահումներով,քանի որ գործ ունենք նոր կայացող անհատի հետ որին անհրաժեշտ է անընդհատ հմուտ ուղղորդողի և խորհրդատուի ՝ուսուցչի ներկայություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: