“Վարպետ Պետոյի” արհեստանոցի մոդեռնիզացիա

Մեկնաբանությունը կից

Փայտամշակման, “Վարպետ Պետոյի” արհեստանոցի մոդեռնիզացման` արհեստանոց-դասարան, այսուհետ “Արհեստարան” կատարելագործելու նախագիծ։  Ներկայացնում եմ հակիրճ նկարագրություն, կից գծագիր էսքիզ. 1. Անվնաս և անվտանգ ուսումնական վայր դարձնելու, ինչպես նաև առաջացող փայտամշակմամ թափոններիմաքրման նպատակով անհրաժեշտ է պատրաստել և տեղադրել  երկու օդափոխիչ համակարգ.  
ա) Հաստոցների ոչ-էական տեղաշարժի միջոցով ազատվում է տեղ, որը նախատեսված է հատակի մեջ 30 x 30 քառակուսի և մոտ 5 մետր ու մոտ 2 մետր (լատինատառ T-աձև) փորվածք-խորշ ստանալու համար։  Այդ խորշով կանցնի օդափոխիչ խողովակաշարը առավել շատ տաշեղ առաջացնող հաստոցներից հեռացնելով թափոնը և չի զբաղացնի տեղ։   Խորշի 2-րդ կարևոր ֆունկցիան է բարձր լարման հոսանքատար լարերի անվտանգ քողարկում։ Քանի որ անհրաժեշտ է տեխնիկական անվտանգության նպատակով բոլոր հաստոցները միացնել առանձին ապահովիչ-անջատիչներից։  
Կարևոր։ Խորշի նման կառուցվածքի դեպքում հեշտանում է ապագա մաքրման և սպասարկման աշխատանքները։ Չի զբաղեցնում տեղ առաստաղի հատվածում։  Ոտքի տակ չի ընկնում։ Իսկ խորշի վերևի հատվածը փակվում է փայտյա կամ մետաղական կափարիչներով։  Տեղադրված խողովակաշարը ուղղված է դեպի աջ պատուհանի դիմաց՝  դրսում տեղադրված մոտ 1 մետր խորանարդ ծավալ ունեցող երկաթյա բունկերին, որի մեջ կհավաքվի թափոնը։  Ստորին հատվածում ունի կոնաձև տեղամաս փականով, որի տակ դնելով պարկը հեշտությամբ կհեռացվի։ Բունկերին միացվում է “խխունջ” տեսակի հովհար, որը կապահովի թեփի ներծծումը։ Այդ երկու սարքը տեղակայվում են մետր 1,5մ x 2,0մ x 0,2մ չափեր ունեցող բետոնյա հարթակի վրա, որի վերևում համապատասխան չափսի թեք հարթակ է տեղադրվում անձրևից և ձյունից պաշտպանելու և հետագայում հավելյալ աղմուկ առաջանալու դեպքում հնարավոր կլինի շուրջը փակել ոչ թանկ ձայնամեկուսիչ պատնեշով և դնել կողպեքի տակ։ բ) Արհեստարանի ձախ հատվածում աշխատող հղկման հաստոցի, որը առաջացնում է առավելապես մանր, փոշենման թափոն անմիջապես վերև ու առաստաղի տակ կանցնի երկրորդ օդափոխության համակարգը, որը կունենա երկու արմունկ՝ մեկը կարճ աջ հատվածի օդը մաքուր պահելու համար, իսկ մյուսը, հիմնականը հենց ձախ հատվածի երկայնքով մինչև վերջ։
Նպատակն է։ Բացի մանր փոշեձև թափոնի  հավաքում հեռացումից նաև այդ հատվածում նախատեսված բաց պահարանների հատվածից խոնավացած օդի հեռացման համար է։ Քանի-որ բաց, մետաղական պահարանները նախատեսված են տախտակների ճիշտ պահեստավորման համար և հաշվի առնելով, որ ցուրտ ժամանակ տաք, ջեռուցման խողովակները անցնում են արհեստարանի  առաստաղի ձախ անկյունի   մասով՝ տրամաբանական է, որ կարելի է դարձնել առաջնակարգ չորանոց։   Ձախ հատվածի խորքում, սենյականման հատվածը ապակեպատ մեկուսացնելով  կունենանք առավել արժեքավոր փայտանյութերի համար ճիշտ կլիմայական պահեստավորման զոնա։ Դա միարժամանակ կծառայի որպես հանդերձարան։
2. Աշխատանքային անվտանգության պայմանները ապահովելու նպատակով առաջարկում եմ պատրաստել երկաթյան, շարժական (ակների վրա), վառ, նկատելի գույնի ներկած անվտանգության պատնեշ մոտ 1,5մ  բարձրությամբ և 4 հատ 4 մետր , երկարությամբ իրար հետ շղթա կազմող պատնեշ։   Դա թույլ կտա՝ աշխատանքի սկզբում արհեստարանի անմիջապես դռան դիմացի հատվածից մեկուսացնել հաստոցների կողմը անցանկալի ներթափանցումից։ Միարժամանակ հարմար կոնստրուկցիայի շնորհիվ թույլ է տալիս լրիվ բացել կամ առանձին տեղամաս մեկուսացնել մնալով նույնիսկ ամենացածրահասակ սովորողի համար տեսանելի։  Այդ պատնեշը աշխատացնելու համար պետք է հեռացվեն ավելորդ կառույցները մինչև պետքարանի հատվածում գտնվող։ Դիմացն էլ շարվեն ուղղակի աթոռներ անհրաժեշտ դիտորդի համար։ 3. Ապակյա պահարանի անմիջապես կողքին տեղադրել ՝ վաճառքում առկա, միջին չափի պլաստիկ, ակների վրա և կափարիչով տարա։ Ապակյա թափոնները հավաքելու այնուհետ դյուրին տեղափոխելու համար։

Նկարը կից.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s